Přispělo lidí1 980
Částka18 743 Kč

Šance pro kočku

Šance pro kočku

Máme rádi všechna zvířata, ale jsme tu jen pro opuštěné, zraněné či týrané kočky,  protože přesto, že kočka je nejpočetnějším opuštěným zvířetem, počet útulků či depozit  pro pejsky, značně překračuje ty pro kočky a města tuto činnost téměř nikde až na malé světlé výjimky nepodporují. Stejně jako ostatní děláme tuto činnost ve svém volném čase, bez podpory měst z větší části z vlastních finančních prostředků s podporou  soucitné veřejnosti.

Není v našich možnostech pomoci všem, kteří pomoc potřebují, snažíme se pomoci, co největšímu počtu koček který lze ještě zvládnout, ale nesmí to být na úkor péče o ty stávající přítomné kočky. Co největšímu počtu koček se snažíme najít dobrý vhodný  prověřený domov a těm které ho nenajdou hned nebo některé vůbec chceme zajistit, aby jejich pobyt u nás byl pro ně co nejpříjemnější a cítili se tu jako doma i když doma to není…. Pořádáme a účastníme se umísťovacích výstav s cílem najít ještě více nových dobrých domovů.

Volně žijící kočky odchytáváme a kastrujeme, vracíme zpět do lokalit, ze kterých byly odchyceny a zajišťujeme krmení a v případě nutnosti  veterinární péči.

Veškerou tuto činnost provádíme na základě 15 let zkušeností a osvědčení vydané Veterinární a Farmaceutickou fakultou v Brně.

Od počátku roku 2015 se nám podařilo vytvořit mini síť dočasné péče což je pro nás obrovská pomoc v situacích, když již není kam nalezenou kočičku dát ale i ta má samozřejmě svou kapacitu.

Snažíme se o co největší osvětu ohledně nutnosti kastrací, aby se nezvyšoval již tak neskutečně vysoký počet opuštěných koček.

sledujte nás Facebook Instagram Youtube